2017 Events Committee

Victoria Malavazos
Stacey Xydias
Penny Ikonomopoulos
Dimi Nikolaidis
Jim Tsouvalas
Peter Ikonomopoulos
John Leonidas
Nick Apostolou
Kosta Georgiou